5. marec 2022, Klarisky

Ingrid Fujiko Hemming

klavír (Japonsko, Švédsko)

Schubert: Impromptu Op.90-3 Ges-dur
Chopin: Nocturne Op.9-2 Es-dur
Chopin: Etude Op.25-1 Aeolian Harp As-dur, Etude Op.Posth F-mol, Op.10-12 c-mol
Mozart: Piano Sonata A-dur K.331 Movement 1-3

Debussy: Clair de lune
Ravel: Pavane une infante défunte
Liszt: Hungarian Rhapsody No.2
Schumann/Liszt: Frühlingsnacht
Liszt: La campanella

Účasť na koncerte na základe prihlášky.
Prosím, prihláste sa plným menom vopred na e-mail: ladislav.brull@gmail.com 
alebo sms na tel: +421 903 711 474. Koncert v režime OP. Počet miest limitovaný.

Máj až jún 2022, Klarisky

Dalibor Karvay

husle (Slovensko)

Vag Papian

klavír (Izrael)

Apríl 2022, Klarisky

Sándor Jávorkai

husle (Maďarsko)

Ádám Jávorkai

violončelo (Maďarsko)

Miriam Rodriguez Brüllová

gitara (Slovensko)

Máj až jún 2022, Klarisky

José Luis Ruiz Del Puerto

gitara (Španielsko)

Jún alebo koniec augusta až september 2022, Klarisky

Koncert víťazov Vyšehradskej gitarovej súťaže Bratislava 2021:

Jonatán Jakabovics

(Maďarsko)

Bianka Szalaty

(Poľsko)

Jan Čonka

(Česká republika)

Peter Vasko

(Slovensko)