Koncertná scéna významných umelcov

Bratislavský komorný festival pozýva na svoje koncertné pódium významných domácich i zahraničných umelcov. Je zameraný na dve oblasti: na predstavenie rôznych zoskupení, ako aj popredných sólistov. Festival je žánrovo rozmanitý. Hlavným cieľom je pozvať do Bratislavy umelcov z celého sveta, ktorí sa venujú sólistickej kariére ako i komornej hre. Okrem širokého hudbymilovného publika chceme osloviť hlavne mladých ľudí a presvedčiť ich o kráse klasickej hudby. Organizátori festivalu vyhľadávajú najvýznamnejších svetových umelcov. Cieľom je tiež pozývať na pódium festivalu viacnárodné komorné zoskupenia. Na tomto ročníku odznie päť koncertov umelcov z Japonska, Španielska, Izraela, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Na troch koncertoch sa práve spoločne predstavia umelci z rôznych krajín. Umeleckou riaditeľkou medzinárodného hudobného festivalu Bratislavský komorný festival je Miriam Rodriguez Brüllová, ktorá je medzinárodne uznávanou umelkyňou.

Koncerty

Marec - September 2022

Umelci

Učinkujúci